نویسنده = حسین عزیزی
تعداد مقالات: 4
1. پترولوژی سنگهای آتشفشانی کرتاسه شمال سنندج

دوره 34، شماره 2، بهار 1388

حسین عزیزی؛ حسین معین وزیری


2. ماگماتیسم الیگوسن در زون تراست زاگرس (محور صحنه- مریوان): دور دوم فرورانش نئوتتیس در پالئوژن

دوره 34، شماره 4، تابستان 1387

حسین معین‌وزیری؛ حسین عزیزی؛ بهزاد مهرابی؛ فاروق ایزدی


3. دگرشکلی در تکتونیت های شمال باختر خوی

دوره 33، شماره 3، تابستان 1387

حسین عزیزی؛ محمد محجل


4. گرانیتوئید میلونیتهای‌ شمال خوی

دوره 1، شماره 0، تابستان 1380

حسین عزیزی؛ حسین معین‌وزیری‌؛ عبدالمجید یعقوب پور؛ محمد محجل