نویسنده = حسین عزیزی
پترولوژی سنگهای آتشفشانی کرتاسه شمال سنندج

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1388

حسین عزیزی؛ حسین معین وزیری


دگرشکلی در تکتونیت های شمال باختر خوی

دوره 33، شماره 3، شهریور 1387

حسین عزیزی؛ محمد محجل


ماگماتیسم الیگوسن در زون تراست زاگرس (محور صحنه- مریوان): دور دوم فرورانش نئوتتیس در پالئوژن

دوره 34، شماره 4، شهریور 1387

حسین معین‌وزیری؛ حسین عزیزی؛ بهزاد مهرابی؛ فاروق ایزدی


گرانیتوئید میلونیتهای‌ شمال خوی

دوره 1، شماره 0، تیر 1380

حسین عزیزی؛ حسین معین‌وزیری‌؛ عبدالمجید یعقوب پور؛ محمد محجل