کلیدواژه‌ها = قوس آتشفشانی قاره‌ای
تعداد مقالات: 1
1. ژئوشیمی و خاستگاه زمین‌ساختی سنگ‌های آتشفشانی تتماج، جنوب شرق کاشان

دوره 33، شماره 3، تابستان 1387

مریم امین‌الرعایایی یمینی؛ علی کنعانیان