دوره و شماره: دوره 33، شماره 3 - شماره پیاپی 1000271، تابستان 1387 (1) 
1. پترولوژی و ژئوشیمی توده‌ی گرانیتوئیدی بروجرد (غرب ایران)

احمد احمدی خلجی؛ محمد ولی ولی‌زاده؛ داریوش اسماعیلی


12. تعیین ترشوندگی سنگ مخازن کربناته ایران در شرایط بازسازی شده

محمد رضا اصفهانی؛ عزت‌اله کاظم‌زاده؛ سیدمجید هاشمی؛ حسن کریمایی