دوره و شماره: دوره 34، شماره 2 - شماره پیاپی 1000390، بهار 1388 
4. پتروژنز توده گرانیتوئیدی کوه دم، شمال شرق اردستان

علی کنعانیان؛ فاطمه سرجوقیان؛ جمشید احمدیان؛ حسن میرنژاد


9. بررسی شرایط تشکیل کلینتونیت در هاله دگرگونی توده‌نفوذی حسن‌آباد (جنوب‌غرب یزد)

سمیرا زندی‌فر؛ محمد‌ولی ولی‌زاده؛ محمد‌علی برقی؛ داریوش اسماعیلی


13. دگرگونی تدفینی توف‌های سبز ائوسن در منطقه شمال تفرش

فرامرز طوطی؛ رضوانه جمالی آشتیانی؛ جمشید حسن زاده