نویسنده = آزاده ملک زاده
تعداد مقالات: 1
1. اطلاعات مغناطیسی- ردیاب کانسار ماسیوسولفید پلی‌متال تکنار

دوره 32، شماره 1، تابستان 1385

آزاده ملک زاده؛ محمد حسن کریم¬پور؛ محمدرضا حیدریان شهری