نویسنده = محمدرضا رازقی
تعداد مقالات: 1
1. پترولوژی و ژئوشیمی توده‌ نفوذی اوچ‌پلنگ (شمال خاور کاشمر)

دوره 34، شماره 2، بهار 1388

داریوش اسماعیلی؛ محمدرضا رازقی