کلیدواژه‌ها = ژئوشیمی
تعداد مقالات: 7
3. ژئوشیمی و خاستگاه زمین‌ساختی سنگ‌های آتشفشانی تتماج، جنوب شرق کاشان

دوره 33، شماره 3، تابستان 1387

مریم امین‌الرعایایی یمینی؛ علی کنعانیان


4. پترولوژی و ژئوشیمی توده‌ی گرانیتوئیدی بروجرد (غرب ایران)

دوره 33، شماره 3، تابستان 1387

احمد احمدی خلجی؛ محمد ولی ولی‌زاده؛ داریوش اسماعیلی