کلیدواژه‌ها = مانیتول
تعداد مقالات: 2
1. اثر تنش‌های شوری و خشکی بر برخی صفات فیزیولوژیکی سه رقم متفاوت برنج از لحاظ تحمل شوری

دوره 36، شماره 2، زمستان 1389

مریم السادات شبر؛ وحید نیکنام؛ زهرا سادات شبر؛ حسن ابراهیم زاده


2. مطالعه تغییرات حاصل از کشت طولانی مدت نوساقه‌های سیب زمینی در مانیتول با استفاده از RAPD-PCR

دوره 3، شماره 0، زمستان 1383

شهرزاد مدنی؛ علی اکبر احسانپور؛ صادق ولیان بروجنی