نویسنده = محمد رهگشای
تعداد مقالات: 2
1. ژئوشیمی و پتروژنز توالی پوسته‌ای مجموعه افیولیتی خبر- مروست، شمال‌باختری شهربابک

دوره 36، شماره 1، زمستان 1389

اعظم سلطان محمدی؛ مرتضی خلعت بری جعفری؛ محمد رهگشای


2. پترولوژی-پتروفابریک و انواع دگرگونی‌های مجموعه افیولیتی نائین (ایران مرکزی)

دوره 32، شماره 1، تابستان 1385

محمد رهگشای؛ هادی شفائی مقدم؛ ایمان منصف