کلیدواژه‌ها = گرانیتوئید
تعداد مقالات: 3
1. شواهد پتروگرافی حاکی از دگرشکلی دمای بالا در سنگ‌های حاشیه توده گرانیتوئیدی لخشک، شمال‌غرب زاهدان، ایران

دوره 33، شماره 3، تابستان 1387

علی کنعانیان؛ مهدی رضائی کهخائی؛ محسن الیاسی؛ داریوش اسماعیلی


2. پترولوژی و ژئوشیمی توده‌ی گرانیتوئیدی بروجرد (غرب ایران)

دوره 33، شماره 3، تابستان 1387

احمد احمدی خلجی؛ محمد ولی ولی‌زاده؛ داریوش اسماعیلی


3. گرانیتوئید میلونیتهای‌ شمال خوی

دوره 1، شماره 0، تابستان 1380

حسین عزیزی؛ حسین معین‌وزیری‌؛ عبدالمجید یعقوب پور؛ محمد محجل