کلیدواژه‌ها = باکتری نمک دوست نسبی
تعداد مقالات: 1
1. ‌ Halomonas sp strain MAM سویه‌ای با مقاومت بالا نسبت به اکسی انیونهای سمی

دوره 33، شماره 1، تابستان 1387

محمد علی آموزگار؛ فریدون ملک زاده؛ محمد رضا صعودی