بررسی فسفات بافق "اسفوردی"

نویسنده

چکیده

کانسار فسفات اسفوردی در 26 کیلومتری شمال شرقی شهرستان بافق و در مجاورت توده آهنی به همین نام قرار دارد و شامل تشکیلات کم و بیش دگرگون شده و بشدت گسل خورده و خرد شده بود و از نظر سنی به اینفراکامبرین متعلق است. سنگهای آذرین منطقه اکثراً از ریولیت آلکالن و توقف های ریولیتی و دایک های لامپروفیری و دیابار تشکیل می شود که در ژنزکانسار نقش مستقیمی نداشته اند. سنگهای رسوبی شامل آهک‘ دولومیت قهوه ای‘ ماسه سنگ شیلی‘ و حتی ژیپس می باشد. تنوع سنگ شناسی در منطقه بسیار زیاد است.
فسفات مزبور مانند اکثر فسفاتهای آذرین دنیا از عیار P2O5 بالائی برخوردار است. علاوه بر فسفر عیار عناصر خاکهای نادر (لانتانوم‘ سریوم‘ نئودیمیم‘ اروانیم‘ توریوم و نیوبیوم بسیار جالب توجه و از نظر اقتصادی حائز اهمیت است. کانسار مزبور بحالت متاسوماتیت جایگزین شده و ماگمائی باروند کربناتیتی در تشکیل آن نقش داشته است.