انکلاوهای سنگهای آتشفشانی دماوند c

نویسنده

چکیده

در داخل سنگهای آتشفشانی دماوند انکلاوهای متفاوتی پیدا می شود که براساس اختصاصات کانی شناسی در دو گروه تقسیم بندی شده اند.
از مطالعه این انکلاوها اطلاعاتی در باره زیربنای سنگهای آتشفشانی دماوند و توقف کم و بیش طولانی ماگمای تشکیل دهنده سنگهای آتشفشانی در آشیانه های عمقی زمین‘ بدست آمده است.