روشی نو برای بدست آوردن اجسام با خصوصیات فیزیکی تازه

نویسندگان

چکیده

هرچه صنعت امروز پیش تر می رود نیاز به اجسام جدید با خواص فیزیکی و مکانیکی جدید بیشتر می شود. در سا 1960 دووز Duwes روش Cooling ار ابداع کرد و از آن تاریخ باکمک این روش‘ اجسام جدیدی با خصوصیات تازه فیزیکی عرضه شده است و حد انحلال عناصر در یکدیگر تا حدودی گسترش یافته است. فازهای آمرف حالت فلزی یا فازهای میانی جدیدی بدست آمده است. از آن میان آلومینیوم به علت خصوصیات خاص کاربرد صنعتی بیشتر از عناصر دیگر مورد بررسی قرار گرفته است. مثلاً تلاش شده است که برای این فلز‘ اجسامی با ترکیب درصدهای خارج از قاعده ساخته شود (در روشهای سنتی‘ مثلا انحلال جامد در جامد نیکل در آلومینیوم حداکثر 23% درصد اتمی است). زیرا در صورت تشکیل‘ این اجسام جدید خواص فیزیکی و مکانیکی جدیدی با کاربردهای وسیعی پیدا می کنند. اما حتی با روش های جدیدی مانند روش
Splat – Cooling نیز در زمینه گسترش حدانحلال آلومییوم در نیکل تا کنون موفقیت قابل توجهی بدست نیامده است.
ما در این پژوهش‘ با روشی نو‘ دو عنصر آلومینیوم و نیکل را در حالت بخار با هم مخلوط کرده و آلیاژی تازه ساخته ایم.