بررسی لغزش زمین های نزدیک آب اسک

نویسنده

چکیده

منطقه مورد مطالعه در جاده هراز در 5/1 کیلومتری جنوب غرب آب آسک و 13 کیلومتری شمال شرق پلور با مختصات تقریبی عرض 3551 و طول 5210 قرار دارد.
مشاهدات: دره در منطقه بصورت نامتعادل است. غرب دره را آندزیت های دماوند با شیب تندی می پوشاند. شرق آن شیب ملایم تری دارد ولی نسبت به نقاط دیگر جاده هراز پرشیب است. قسمتی از شمال منطقه بصورت زبانه ای پیش رفته و در نتیجه بستر رودخانه را در شمال منطقه کاملاً تنگ و محدود کرده است. ضخامت عظیمی از مواد واریزه ای از قطعات 4 تا 6 متری تارسهای ریز منطقه را در بر گرفته و چند بریدگی‘ با دیواره های عمودی بصورت هلال هائی در طول 100 متر به موازات رودخانه دامنه را در می نوردد.
منشاء اصلی حرکت:
الف: وجود گسل های شرقی – غربی و شمالی – جنوبی‘ گسلهای ثقلی و تراستی که در عدم آرامش و عدم انسجام توده اصلی منطقه مؤثرند.
ب: فعالیت هیدروترمال و رسوب گذاری منطقه که بخصوص با پیدایش تراورتن ها مانند منطقه آب اسک و آب گرم در این قسمت ادامه داشته و وجود درز و شکافهای لازم را برای ظهور این پدیده تائید کند.
د: نفوذ شدید آبها که در سطوح ناپیوستگیهای ساختمانی‘ با ایجاد سطح لغزنده جابجائی آنها را تشدید می کند.
پیشنهاد: شکل عدسی لغزش و جداشدگیهای پیاپی دیواره در دامنه‘ واریزه ها و تخته سنگها ‘ منطقه خطرناکی را درست کرده است که لزوم پاکسازی هرچه سریعتر از راه ایجاد یک زلزله سطحی مصنوعی و ایجاد چند تراس موازی پس از آن به مسئولین محترم وزارت راه پیشنهاد می شود.