توده نفوذی شوشونیتی نسای پایین، شاهدی بر ماگماتیسم بعد از ائوسن در البرز مرکزی

نویسندگان

چکیده

توده نفوذی مورد مطالعه در زون ساختاری البرز مرکزی، در جنوب دره طالقان و نزدیک روستای نسای پایین قرار گرفته است. این توده نفوذی با ترکیب عمدتاً مونزونیتی به همراه مقادیر کمتری گابرو و دایک‌های سیینیتی بعد از زمان ائوسن در بین توفیت‌های سبز رنگ سازند کرج نفوذ کرده است و در محل تماس با سنگ‌های میزبان حاشیه انجماد سریع نشان می‌دهد. این سنگ‌ها با بافت دانه‌ای از لحاظ کانی‌شناسی اساساً از پلاژیوکلاز، کلینوپیروکسن و فلدسپار قلیایی تشکیل شده‌اند و از لحاظ ژئوشیمیایی نیز مشخصات سنگ‌های متاآلومین و شوشونیتی را ارائه می‌کنند. نسبت بالای Zr/Nb، Nb/Ta و Rb/Zr و پراکندگی نمونه‌ها بر روی نمودارهای Sm/Yb در برابر Sm و La/Sm، منشاء گوشته غنی‌شده (لرزولیت اسپینل- گارنت‌دار) را برای توده تداعی می‌کند. نتایج حاصل از بررسی ?نمودارهای تفکیک‌کننده محیط‌های تکتونیکی در کنار شواهدی چون غنی‌شدگی‌ نمونه‌ها از عناصر LILE و تهی‌شدگی آن‌ها از HFSE ، میزان پایین TiO

کلیدواژه‌ها