بررسی نحوه تشکیل مجموعه کانیهای سرپانتین-تالک-کلینوکلر در کانسار آهن‌گل‌گهر، سیرجان

نویسندگان

چکیده

کانسار آهن گل‌گهر در ?? کیلومتری جنوب غرب سیرجان، در زون زمین ساختی سنندج- سیرجان واقع شده است. سنگ‌های همبر کانسار شامل واحدهای دگرگونی کمپلکس گل‌گهر متشکل از آمفیبولیت، میکاشیست، مرمر و گرافیت شیست به سن پالئوزوئیک است. سرپانتین، تالک وکلینوکلر از جمله کانی‌هایی هستند که منحصرا" به صورت پرکننده فضای میان دانه‌های مگنتیت و یا به صورت نواری و آمیختگی نامنظم همراه با کانه مشاهده می‌شوند. بنابراین انتظار می‌رود که بررسی نحوه تشکیل مجموعه کانی‌های سرپانتین، تالک و کلینوکلر به درک بیشتری از ژنز و تکامل کانسنگ آهن گل‌گهر منجر شود. براساس مطالعات صحرایی، پتروگرافی و شیمی کانی‌ها مشخص گردید که این مجموعه در طی سه مرحله حرارتی تشکیل شده‌اند. مرحله دمای بالا (بیش از ??? درجه سانتیگراد) که با تشکیل الیوین همراه بوده است.

کلیدواژه‌ها