نویسنده = محمدعلی شاه بیک
تعداد مقالات: 1
1. مطالعات کروموزومی روی بعضی از واریته های خربزه (Cucumis melo L)

دوره 1، شماره 0، بهار 1374

سید محمود غفاری؛ محمدعلی شاه بیک