نویسنده = محمد رضا ملکی جوان
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل استاتیکی دیوار حایل طره‌ای به روش غیر خطی اجزای محدود در برابر روش های کلاسیک

دوره 35، شماره 4، پاییز 1389

رسول یازرلو؛ بهمن بهلولی؛ محمد رضا ملکی جوان؛ فرهاد نبی زاده