نویسنده = محمد ولی ولی‌زاده
تعداد مقالات: 1
1. پترولوژی و ژئوشیمی توده‌ی گرانیتوئیدی بروجرد (غرب ایران)

دوره 33، شماره 3، تابستان 1387

احمد احمدی خلجی؛ محمد ولی ولی‌زاده؛ داریوش اسماعیلی