نویسنده = محسن حیدری
تعداد مقالات: 1
1. سازوکار جایگیری توده های آذرین شمال شرق قزوین با بهره گیری از تحلیل تنش دیرین

دوره 33، شماره 3، تابستان 1387

محسن الیاسی؛ علی کنعانیان؛ کیمیا کلانتری؛ محسن حیدری