نویسنده = روح اله حق زاده
تعداد مقالات: 1
1. تعیین پارامترهای پتروفیزیکی سنگ مخزن در میدان سراجه قم

دوره 34، شماره 2، بهار 1388

بهمن بهلولی؛ روح اله حق زاده؛ علی حسنی