نویسنده = جمشید حسن زاده
تعداد مقالات: 1
1. دگرگونی تدفینی توف‌های سبز ائوسن در منطقه شمال تفرش

دوره 34، شماره 2، بهار 1388

فرامرز طوطی؛ رضوانه جمالی آشتیانی؛ جمشید حسن زاده