کلیدواژه‌ها = نویز کوچ
تعداد مقالات: 1
1. قدرت تفکیک جانبی در لرزه‌نگاری و عوامل موثر بر آن

دوره 32، شماره 1، تابستان 1385

علی اسماعیلی؛ حمید رضا سیاه کوهی