کلیدواژه‌ها = یزد
تعداد مقالات: 1
1. پتروژنز گرانیتوئیدهای پرآلومین شیرکوه (جنوب غرب یزد)

دوره 35، شماره 3، پاییز 1389

مریم شیبی؛ داریوش اسماعیلی