کلیدواژه‌ها = تیپ سنگ شناسی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عملکرد مدل منطبق بر GIS در تحلیلهای مکانی به منظور اکتشافات معدنی

دوره 36، شماره 1، زمستان 1389

غلامرضا الیاسی؛ عباس بحرودی؛ امیر عادلی سرچشمه؛ محمد کریمی؛ جمشید حسن زاده