کلیدواژه‌ها = آلکالینیته
تعداد مقالات: 1
1. کانی سازی کلسیت اتوژنیک تحت نفوذ فعالیت های میکروبی در رسوبات دریایی جنوب شرق ژاپن

دوره 36، شماره 1، زمستان 1389

سمانه کیانپور؛ محمد حسین محمودی قرائی؛ رضا موسوی حرمی؛ منصور مشرقی؛ ریو ماتسوموتو