کلیدواژه‌ها = ساختگاه سد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهدارنده تونل انحراف سد خرسان 3

دوره 34، شماره 4، تابستان 1387

رسول اجل‌لوئیان؛ رسول دادخواه؛ محمود هاشمی