کلیدواژه‌ها = رخساره های اوولیتی
تعداد مقالات: 1
1. عوامل موثر بر خصوصیات مخزنی رخساره های اووئیدی واحد دالان بالایی در خلیج فارس

دوره 34، شماره 4، تابستان 1387

زیبا زمانی؛ مسعود لطف‌پور؛ سید علی معلمی