کلیدواژه‌ها = کروزیانا
تعداد مقالات: 1
1. ایکنوفسیل ها و ایکنوفاسیس های سازند پابده در شمال غرب ایلام، غرب ایران

دوره 34، شماره 4، تابستان 1387

رضا بهبهانی؛ سعید خدابخش؛ حسن محسنی؛ زهره آتش‌مرد؛ عبدالرضا مقدسی