ایکنوفسیل ها و ایکنوفاسیس های سازند پابده در شمال غرب ایلام، غرب ایران

نویسندگان

چکیده

سازند پابده در منطقه ایوانغرب (استان ایلام) از تناوب سنگ آهک‌های نازک لایه تا ضخیم لایه (مادستون، وکستون و پکستون) و شیل‌های خاکستری روشن تا تیره که غنی از فرامینیفرهای پلانکتونیک هستند، تشکیل شده است. در این رسوبات, تعداد 5 ایکنوجنس در دو مجموعه مجزا تشخیص داده شده‌اند. مجموعه اول با تنوع ایکنوفونای قابل توجه (آرنی‌کولیتس، کندریتس، پلانولیتس و نئونریتس) در رخساره‌های وکستونی، مادستونی و پکستونی حضور دارند. این مجموعه از ایکنوفسیل‌ها، نشانگر ایکنوفاسیس کروزیانا بوده که در یک محیط نسبتاً پر انرژی تشکیل شده است. مجموعه دوم با تنوع ایکنوفونای کمتر (زئوفیکوس و کندریتس) در رخساره‌های شیلی، وکستونی، مادستونی و پکستونی تشکیل شده و معرف ایکنوفاسیس زئوفیکوس می‌باشد که در یک محیط کم انرژی و عمیق تر تشکیل شده است. وجود افق‌هایی از مواد آلی (رخساره‌های حاوی 2%> TOC) در بخش‌های میانی و تحتانی سازند پابده که متعلق به ایکنوفاسیس زئوفیکوس می‌باشند خود تأییدی بر حاکم بودن شرایط محیطی فقیر از اکسیژن در این ایکنوفاسیس است.

کلیدواژه‌ها