کلیدواژه‌ها = کالک آلکالن
تعداد مقالات: 1
1. پترولوژی سنگهای آتشفشانی کرتاسه شمال سنندج

دوره 34، شماره 2، بهار 1388

حسین عزیزی؛ حسین معین وزیری