کلیدواژه‌ها = گرانودیوریت
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد محور نوری کوارتز در تعیین شرایط دگرشکلی میلونیت گرانودیوریت‌های لخشک، شمال غرب زاهدان، ایران

دوره 35، شماره 3، پاییز 1389

مهدی رضایی کهخایی؛ علی کنعانیان؛ محسن الیاسی؛ داریوش اسماعیلی


2. مطالعه پترولوژی، ژئوشیمیایی و ژنز فیروزه باغو-دامغان

دوره 34، شماره 2، بهار 1388

ساسان لیاقت؛ وحیده شیخی؛ محسن نجاران