پترولوژی-پتروفابریک و انواع دگرگونی‌های مجموعه افیولیتی نائین (ایران مرکزی)

نویسندگان

چکیده

مجموعه افیولیتی شمال نائین، متشکل از توده‌های لرزولیتی-گابرویی (پگماتیتی) بوده و ‌هارزبورژیت‌ها، آمفیبولیتها، گابروهای ایزوتروپ، پیلولاواها، دایک‌ها و سیل‌های گابرویی، دایک‌های پیروکسنیتی، دایک‌های ورلیتی و آلودگی‌های گابرویی نیز از واحد‌های سنگی دیگر این مجموعه می‌باشند. سکانس پوسته ای این مجموعه افیولیتی با ضخامت کم شامل حجم محدودی از پیلولاواها و گابرو‌های ایزوتروپ می‌باشد که در ترازهای بالاتر به آهک‌های پلاژیک و چرتها ختم می‌شوند. آمفیبولیت‌های موجود در این مجموعه را می‌توان به گارنت آمفیبولیت‌های دارای لینه آسیون هورنبلند، آمفیبولیت میلونیت‌ها با لینه آسیون کششی آمفیبول و آمفیبولیتهای توده ای بدون فولیاسیون تقسیم نمود. اسپیلیتها از دیگر واحد‌های دگرگون شده این مجموعه افیولیتی هستند که شامل پیلولاواها، دیابازها، گابروهای ایزوتروپ و توفیتها-ماسه سنگ‌های توفیتی اسپیلیتی می‌باشند. متاگابروها همراه با متاپریدوتیت‌ها و سرپانتینیتها از فراوانترین واحدهای دگرگونی این مجموعه می‌باشند. گابروهای پگماتیتی به صورت خمیر مذاب (Melt Mush) صعود نموده‌اند. تغییر شکل پلاستیکی شدید کلینوپیروکسن‌های این گابروها موید این امر می‌باشد. دایک‌های ورلیتی حالت تمرکز استرس یا برش را در زونهای برشی به وضوح نشان می‌دهند. مقادیر بالای Cr و MgO# در گابروهای ایزوتروپ نسبت به بازالتها نشان میدهد که گابروها می‌توانند در تعادل با گوشته فوقانی باشند. با توجه به خردشدگی و به هم‌ریختگی شدید این مجموعه افیولیتی از یک طرف و نازک بودن سکانس پوسته ای، وجود توده‌های حجیم سرپانتینی با ادخالهایی از سنگ آهک، ناهمگن بودن رفتار پلاستیکی کانی‌ها در سکانس گوشته ای از طرف دیگر نشان می‌دهند که این مجموعه افیولیتی بخشی از یک گسل ترانسفورم اقیانوسی مرتبط با یک محور اقیانوسی با سرعت کم گسترش می‌باشد.

کلیدواژه‌ها