نویسنده = محمدحسین آدابی
تعداد مقالات: 2
2. مطالعه ژئودینامیک دامنه ها در روستای هشتمرخ از توابع قوچان

1 و 2، شماره 0، پاییز 1367

دکتر سیدرضا موسوی حرمی؛ محمدحسین آدابی