نویسنده = مهدی نجفی
تعداد مقالات: 2
1. چینه نگاری سکانسی سازند آیتامیر (آلبین- سنومانین) در ناودیس های شیخ و بی بهره غرب حوضه رسوبی کپه داغ

دوره 35، شماره 4، پاییز 1389

محمود شرفی؛ محمود عاشوری؛ اسداله محبوبی؛ رضا موسوی حرمی؛ مهدی نجفی


2. رخساره های سنگی و محیط رسوبگذاری سازند چمن‌بید در شمال شرق مشهد

دوره 1، شماره 0، تابستان 1380

مهدی نجفی؛ سید رضا موسوی حرمی؛ اسدا… محبوبی؛ محسن یزدان‌پناه