نویسنده = سید علی معلمی
تعداد مقالات: 3
1. عوامل موثر بر خصوصیات مخزنی رخساره های اووئیدی واحد دالان بالایی در خلیج فارس

دوره 34، شماره 4، تابستان 1387

زیبا زمانی؛ مسعود لطف‌پور؛ سید علی معلمی


2. بررسی محیط های رسوبی و چینه ‌شناسی سکانسی سازند دالان در ناحیه زاگرس (نواحی کوه دنا و کوه سورمه)

دوره 1، شماره 0، تابستان 1384

سید علی معلمی؛ مسعود لطف پور؛ محمد حسین آدابی؛ عباس صادقی