نویسنده = حسین رحیم‌پوربناب
تعداد مقالات: 2
1. پتروگرافی و ژنز کانسار بوکسیت جاجرم

دوره 33، شماره 3، تابستان 1387

حسین رحیم‌پوربناب؛ داریوش اسماعیلی