نویسنده = بهنام رحیمی
تعداد مقالات: 2
2. ساختار و تکامل ساختاری البرز در راستای مقطع دامغان‌ـ‌گرگان

دوره 1، شماره 0، تابستان 1382

سهراب شهریاری؛ رضا موسوی حرمی؛ بهنام رحیمی