نویسنده = محمد‌ولی ولی‌زاده
تعداد مقالات: 2
1. بررسی شرایط تشکیل کلینتونیت در هاله دگرگونی توده‌نفوذی حسن‌آباد (جنوب‌غرب یزد)

دوره 34، شماره 2، بهار 1388

سمیرا زندی‌فر؛ محمد‌ولی ولی‌زاده؛ محمد‌علی برقی؛ داریوش اسماعیلی


2. نگرشی بر سنگ‌های دگرگونی مجاورتی جنوب توده گرانیتی شاهکوه (شرق ایران(

دوره 1، شماره 0، تابستان 1382

داریوش اسماعیلی؛ محمد‌ولی ولی‌زاده؛ لیث مدحج