نویسنده = فریبا میقانی
تعداد مقالات: 2
2. اثر تنش ‌شوری بر کربوهیدراتهای ‌گندم

دوره 1، شماره 0، زمستان 1382

فریبا میقانی؛ حسن ابراهیم‌زاده