نویسنده = کیمیا کلانتری
تعداد مقالات: 2
1. سازوکار جایگیری توده های آذرین شمال شرق قزوین با بهره گیری از تحلیل تنش دیرین

دوره 33، شماره 3، تابستان 1387

محسن الیاسی؛ علی کنعانیان؛ کیمیا کلانتری؛ محسن حیدری


2. روند تحول ماگمایی در روانه‌های استراتوئید شمال شرق زرجه‌بستان، قزوین، ایران

دوره 1، شماره 0، تابستان 1384

علی کنعانیان؛ کیمیا کلانتری؛ عباس آسیابانها