نویسنده = محمد رضا اصفهانی
تعداد مقالات: 2
2. تعیین ترشوندگی سنگ مخازن کربناته ایران در شرایط بازسازی شده

دوره 33، شماره 3، تابستان 1387

محمد رضا اصفهانی؛ عزت‌اله کاظم‌زاده؛ سیدمجید هاشمی؛ حسن کریمایی