نویسنده = عباس بحرودی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی عملکرد مدل منطبق بر GIS در تحلیلهای مکانی به منظور اکتشافات معدنی

دوره 36، شماره 1، زمستان 1389

غلامرضا الیاسی؛ عباس بحرودی؛ امیر عادلی سرچشمه؛ محمد کریمی؛ جمشید حسن زاده


2. برآورد نرخ گشتاور به روش زمین شناسی در البرز مرکزی

دوره 35، شماره 4، پاییز 1389

مریم اسدی سرشار؛ عباس بحرودی؛ منوچهر قرشی؛ محمد رضا قاسمی