نویسنده = ابراهیم قاسمی نژاد
تعداد مقالات: 2
2. بررسی تحولات مرز K/T در یال شمال شرقی کبیرکوه، جنوب غربی ایران

دوره 33، شماره 3، تابستان 1387

ابراهیم قاسمی نژاد؛ بهروز درویش‌زاده؛ شمشاد قورچایی