کلیدواژه‌ها = سفیدرود
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه آلودگی انگلی سیاه ماهی Capoeta capoeta gracilis (Keyserling, 1861) رودخانه سفید رود

دوره 36، شماره 2، زمستان 1389

آلاله قاضی فرد؛ معصومه ملک؛ بهیار جلالی جعفری؛ حسین پارسا