کلیدواژه‌ها = ژوراسیک
تعداد مقالات: 3
2. چینه‌شناسی و فون آمونیتی سازند چمن‌بید در شرق حوضه رسوبی کپه داغ

دوره 32، شماره 1، تابستان 1385

مریم معتمد الشریعتی؛ کاظم سید امامی؛ علی اصغرآریایی


3. رخساره های سنگی و محیط رسوبگذاری سازند چمن‌بید در شمال شرق مشهد

دوره 1، شماره 0، تابستان 1380

مهدی نجفی؛ سید رضا موسوی حرمی؛ اسدا… محبوبی؛ محسن یزدان‌پناه