کلیدواژه‌ها = کلینوپتیلولیت
تعداد مقالات: 2
2. تغییر فازکلینوپتیلولیت طبیعی به آنالسیم در حضور محلول های قلیایی

دوره 33، شماره 5، تابستان 1387

فرامرز طوطی؛ محمد خرامش؛ علیرضا بدیعی؛ محمد علی برقی