کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی مصنوعی
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد سیستم شبکة عصبی مصنوعی در پهنه بندی خطر زمین لغزش, مطالعه موردی: ناحیه سفیدار گله در استان سمنان

دوره 33، شماره 3، تابستان 1387

بابک راکعی؛ ماشااله خامه‌چیان؛ پرویز عبدالملکی؛ پانته‌آ گیاهچی


2. پیشگویی کلاسهای ساختاری پروتئینها در دو وضعیت با استفاده از مدل ترکیبی عصبی-لوجستیک

دوره 33، شماره 1، تابستان 1387

صمد جهاندیده؛ پرویز عبدالمالکی؛ محمد مهدی موحدی