کلیدواژه‌ها = حوضه کپه داغ
تعداد مقالات: 2
1. چینه نگاری سکانسی سازند آیتامیر (آلبین- سنومانین) در ناودیس های شیخ و بی بهره غرب حوضه رسوبی کپه داغ

دوره 35، شماره 4، پاییز 1389

محمود شرفی؛ محمود عاشوری؛ اسداله محبوبی؛ رضا موسوی حرمی؛ مهدی نجفی


2. ویژگی های ساختاری و جایگاه تکتونیکی مجموعه افیولیت «دره انجیر» شمال خاور ایران

دوره 3، شماره 0، زمستان 1383

سهراب شهریاری؛ فرزین قا ئمی؛ سید رضا موسوی حرمی؛ عبدالله سعیدی